Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.02.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i biathlon oraz parasnowboard) w ramach umowy nr 2022/0011/______/SubC/DSW z dnia __.__.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  • Postępowanie nr 01/02/2022 z dnia 08.02.2022 r.
  • Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  • Malczewski Sport Marcin Malczewski
  • Malczewski Plus Malczewski Jakub
  • MADOX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Malczewski Sport Marcin MalczewskiCena brutto100,00 pkt. (poz. nr 1-39)Sprzęt sportowy – narciarstwo alpejskie
2Malczewski Plus Malczewski JakubCena brutto100,00 pkt. (poz. nr 40)Sprzęt sportowy – narciarstwo alpejskie
3MADOXCena brutto100,00 pkt (całość oferty)Odżywki – narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i biathlon oraz parasnowboard
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom