Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) 49. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski.

  1. Postępowanie nr 01/05/2021 z dnia 04.05.2021r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyłą firma:

1.         DOMTEL SPORT Grzegorz Lipińśki

która spełniłą wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr ofertyNazwa firmyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1DOMTEL SPORT Grzegorz LipińśkiKoszt oferty (w zakresie usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego)100,00 pkt
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom