Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.09.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  • Postępowanie nr 04/08/2022 z dnia 14.09.2022 r.
  • Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  • MADOX
  • ATLETA Michał Górski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1MADOXCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 7, 8, 10, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 40)Odżywki i suplementy diety
2ATLETA Michał GórskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-6, 9, 11-13, 15, 17-19, 21, 22, 24-26, 28-30, 32, 35-39, 41, 42)Odżywki i suplementy diety
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom