Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.09.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  • Postępowanie nr 05/08/2022 z dnia 14.09.2022 r.
  • Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  • MADOX
  • ATLETA Michał Górski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1MADOXCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 8, 13, 20, 27, 31, 32, 35, 36)Odżywki i suplementy diety
2ATLETA Michał GórskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-7, 9-12, 14-15, 18-19, 21-23, 26, 28-30, 34, 37)Odżywki i suplementy diety
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom