Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 06.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

  1. Postępowanie z dnia 28 czerwca 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Powiat Policki – Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Powiat Policki – Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Cena 100%