Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników obozów sportowych i weekendów sportowych

 

 

  1. Postępowanie z dnia 04.07.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.H. PAAK S.J. Paczkowscy

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 PH PAAK S.J. Paczkowscy Całkowity koszt oferty 100%