Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną ( śniadania, kolacje), wynajmu obiektu sportowego oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego ( aparatura pomiaru czasu) podczas: Parapływackie Mistrzostwa Polski Juniorów, Warszawa, 19-21.05.2023 r.  Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Sprawdź się na STARCIE! – 2023/2024”.

  1. Postępowanie nr 03/04/2023 z dnia 21.04.2023 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1TONEX PL Sp. z o.o. (Holiday Park Hotel)Usługa hotelowa i gastronomiczna ( śniadania, kolacje)19 -21.05.2023Koszt oferty100,00 pkt.
2Centrum Sportowo-RehabilitacyjneUsługa wynajmu obiektu sportowego, sprzętu specjalistycznego ( aparatura pomiaru czasu)19 -21.05.2023Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.