Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 23/26” – etap 2.

  1. Postępowanie nr 01/07/2024/870 z dnia 01.07.2024 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Ognisko Pracy PozaszkolnejWynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa, Kołobrzeg10.07.2024-31.03.2025Koszt oferty94,44 pkt.
1Ognisko Pracy PozaszkolnejWynajem obiektów sportowych – sekcja Boccii, Kołobrzeg10.07.2024-31.03.2025Koszt oferty94,44 pkt.
2Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w KołobrzeguWynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa, Kołobrzeg10.07.2024-31.03.2025Koszt oferty100,00 pkt.
2Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w KołobrzeguWynajem obiektów sportowych – sekcja Boccii, Kołobrzeg10.07.2024-31.03.2025Koszt oferty 100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom