Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 18.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

  1. Postępowanie z dnia 10 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Nr oferty Nazwa wykonawcy Kryterium cena Punkty przyznane łącznie
1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 100% 100 pkt.