Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 21.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

  1. Postępowanie z dnia 13 września 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Gmina Miejska Giżycko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Miejska Giżycko, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Cena 100%