Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego podczas I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

  1. Postępowanie z dnia 27.10.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Obsługa Imprez Sportowych Sport & Time

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie
1 Obsługa Imprez Sportowych Sport & Time 100,00 pkt