Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i montażu automatycznej, grawitacyjnej instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła z ewakuacyjnych klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, oznakowania kierunków ewakuacyjnych, oznakowania miejsc montażu sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. w Wiśle, przy ulicy Olimpijskiej 1, 43-460 Wisła.

 

  1. Postępowanie z dnia 08.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Adamex Grupa Sp. z o.o. S.k.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Adamex Grupa Sp. z o.o. S.k. Cena brutto 100%
1 Adamex Grupa Sp. z o.o. S.k. Uprawnienia i termin realizacji 100 %
1 Adamex Grupa Sp. z o.o. S.k. Warunki płatności 100 %
1 Adamex Grupa Sp. z o.o. S.k. Gwarancja 100 %