Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 14.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Remsport Katarzyna Antonik oraz Export Import KAMI Jacek Nikliński

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Remsport Katarzyna Antonik Wartość brutto 100% (poz. 1 do 13)
2 Export Import KAMI

Jacek Nikliński

Wartość brutto 100 % (poz. 14 do 16)