Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 17.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

THZ Incorsa Sp. z o.o., Elephant Pro – Sport S.J. oraz XC Ski Poland Gabriela Pieńkowska

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 THZ Incorsa Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 18)
2 Elephant Pro – Sport S.J. Wartość brutto 100 % (poz. 63 do 66)
3 XC Ski Poland

Gabriela Pieńkowska

Wartość brutto 100% (poz. 1-16, 19-46, 50-74)