Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety oraz wyrobów medycznych dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 21.11.2017r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Red Med Poland Sp. z o.o. oraz F.H. Tytan Janusz Banasiak      

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Red Med Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 6-8)
2 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100% (poz. 1-5)