Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 24.11.2017r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Jacek Gardener, Red Med. Poland Sp. z o.o., Weron Dental Bartosz Weron oraz Fitcast Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jacek Gardener Wartość brutto 100,00 (poz. 14)
2 Red Med. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 (poz. 8)
3 Allmed AB Sp. z o.o. Wartość brutto 87,26 (poz. 8)
4 Weron Dental Bartosz Weron Wartość brutto 100,00 (poz. 9)

89,71 (poz. 15)

5 Fitcast Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 (poz. 15)
6 SUMO Sp. z o.o. Wartość brutto Brak wymogów formalnych