Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 08-10.12.2017r.

 

  1. Postępowanie z dnia 24.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotele DeSilva Sp. z o.o. Hotel DeSilva Piaseczno

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotele DeSilva

Sp. z o.o.

Hotel DeSilva

Piaseczno

Całkowity koszt oferty 100%