Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 27.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

INCORSA Sp. z o.o.

ŁUKSPORT – Adam Pazdyka

ELEPHANT PRO-SPORT S.J.

INTERPLASTIC Roger Żółtkowski

HARFA-HARRYSON Henryk Charucki

Magnus Olga Krzyżanowska

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 INCORSA Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 83-85)
2 ŁUKSPORT – Adam Pazdyka Wartość brutto 100 % (poz. 1-2, 54-59)
3 ELEPHANT PRO_SPORT S.J. Wartość brutto 100% (poz. 33-37, 67, 71, 79, 80-81)
4 INTERPLASTIC

Roger Żółtkowski

Wartość brutto 100% (poz. 94-98)
5 HARFA-HARRYSON

Henryk Charucki

Wartość brutto 100% (poz. 86-93
6 Magnus Olga Krzyżanowska Wartość brutto 100% (poz. 49)