Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

  1. Postępowanie z dnia 23 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Na terenie Miasta Białystok:

Pan Jarosław Lewkowicz i Pan Marek Dziejma

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Na terenie Miasta Kościerzyna:

Pan Dawid Ebertowski

Który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia, nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez drugiego trenera, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie;

Na terenie Miasta Olecko:

Pan Michał Dunaj i Pan Paweł Zdanio

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Jarosław Lewkowicz 70% 15% 0% 85 pkt.
2 Marek Dziejma 70% 15% 0% 85 pkt.
3 Dawid Ebertowski 70% 15% 0% 85 pkt.
4 Michał Dunaj 70% 15% 0% 85 pkt.
5 Paweł Zdanio 70% 15% 0% 85 pkt.
6 Marek Bednarek 70% 15% 0% 85 pkt.