Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”

  1. Postępowanie z dnia 28 listopada 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Biuro Audytu Anna Ziembicka Cena 100%