Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 30.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Malczewski Plus Malczewski Jakub, WALKABOUT Sp. z o.o., HEAD International GmbH

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Malczewski Plus

Malczewski Jakub

Wartość brutto 100% (poz. 34-35)
2 WALKABOUT Sp. z o.o. Wartość brutto 100 % (poz. 1-16)
3 HEAD International GmbH Wartość brutto 100% (poz. 17-31)
4 Tijo Martyna Biernat-Peczka Jonasz Peczka S.C. Wartość brutto 0%

(Błędne podsumowania netto i brutto)