Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 12.12.2017r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Dan Woz Soft Daniel Woźniak        

FHU FERROS Jacek Pietruszka     

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Dan Woz Soft Daniel Woźniak Wartość brutto 100% (poz. 1-2, 6-10)
2 FHU FERROS Jacek Pietruszka Wartość brutto 100 % (poz. 3-5, 11-12)