Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2018/0001/0076/Sub.C/DSW/MP z dnia 19.02.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 13.03.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

F.H. Tytan Janusz Banasiak

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100%