Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej

 

 

  1. Postępowanie z dnia 15.03.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sport Company Polska

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Klubben Sp. z o.o. Całkowity koszt oferty 72,21 pkt
2 Marsport S.C. 89,22 pkt
3 Sport Company Polska 100,00 pkt