Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej

 

 

  1. Postępowanie z dnia 16.03.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Interplastic Roger Żółtowski

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 COLOSEO Justyna Kotlewska Całkowity koszt oferty 89,22 pkt
2 Interplastic Roger Żółtowski 100,00 pkt