Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 19.03.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

OSiR Zamość

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 OSiR Zamość Cena 100%