Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 Postępowanie z dnia 20.03.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń S.J.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń S.J. Cena 100%