Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

  1. Postępowanie z dnia 21.03.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Gmina Olecko, MOSiR

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Olecko

MOSiR

Cena 100%