Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.04.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

  1. Postępowanie z dnia 23.03.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zespół Szkoł nr 3 im. Hugona Kołłątaja

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Zespół Szkoł nr 3 im. Hugona Kołłątaja Cena 100%