Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.04.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

  1. Postępowanie z dnia 04.04.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zespół Szkół nr 19

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Zespół Szkół nr 19 Cena 100%