Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.04.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej

 

  1. Postępowanie z dnia 04.04.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sport Company Polska

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Klubben Sp. z o.o. Całkowity koszt oferty 82,98 pkt
2 Sport Company Polska 100,00 pkt