Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 10/05/2017

Warszawa, 25.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

  1. Postępowanie z dnia 17 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  1. Magdalena Zarach i P. Michał Zarach

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Magdalena Zarach 70% 15% 0% 85 pkt.
2 Michał Zarach 70% 15% 0% 85 pkt.