Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 11/06/2017

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 05.07.2017 r. nie dokonała wyboru oferenta z powodu nie otrzymania żadnej oferty od potencjalnych wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający dokona wyboru oferenta zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.