Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 1/05/2017

Warszawa, 16.05.2017 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 16.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”

 

  1. Postępowanie z dnia 8 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Cena 100%