Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 2/05/2017

Warszawa, 16.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenie przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 16.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

  1. Postępowanie z dnia 8 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Fizjoswim Wojciech Seidel oraz P. Mirosław Fic,

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Fizjoswim Wojciech Seidel 70% 20% 10% 100 pkt.
2 Mirosław Fic 70% 20% 10% 100 pkt.