Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 8/05/2017

Warszawa, 24.05.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 24.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

  1. Postępowanie z dnia 16 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

w promieniu 25 km od Miasta Kielce:

Admid Prestige Mikołajczyk & Michoń Sp. j.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

w Kościerzynie:

Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

w Olecku:

Gmina Olecko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Admid Prestige Mikołajczyk & Michoń Sp. j. Cena 100%
2 Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie Cena 100%
3 Gmina Olecko, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Cena 100%