Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 9/05/2017

Warszawa, 24.05.2017 r.

 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 24.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

  1. Postępowanie z dnia 16 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

W promieniu 25 km od Miasta Kielce

nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie;

 

Na terenie Miasta Olecko:

Pan Piotr Fidler i P. Maciej Kosiński

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Piotr Fidler 70% 15% 10% 95 pkt.
2 Maciej Kosiński 70% 15% 10% 95 pkt.

 

 

 

i