IV RUNDA PARALEKKOATLETYCZNEGO GRAND PRIX POLSKI OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU INTEGRACYJNEGO SIERADZ 5-7.09.2022

CEL:
⦁ Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa
⦁ Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia
⦁ Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych
⦁ Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników


INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:
⦁ Ministerstwo Sportu i Turystyki
⦁ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


PATRONAT:
⦁ Polski Komitet Paraolimpijski


ORGANIZATOR
⦁ Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
⦁ Integracyjny Klub Sportowy „Start” Zduńska Wola
⦁ Osoba kontaktowa – Marcel Jarosławski – 570570948


TERMIN I MIEJSCE
⦁ 5-7.09.2022, Stadion lekkoatletyczny MOSiR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz

PROGRAM MINUTOWY

⦁ 5.09.2022 r.

zakwaterowanie ekip w hotelu do g.18.00

odprawa techniczna godz. 20.00


⦁ 6.09.2022 r.

śniadanie 08.00-10.00,

rejestracja 9.00-12.00,

I blok – 10.00-13.00 (dysk siedzący, kula stojąca)

otwarcie zawodów 14.00

II blok– 14.15 – 17.00 (100m, 400m, 1500m, kula siedząca, dysk stojący, w dal, wzwyż)

obiad 13.00-15.00,

kolacja w hotelu – 19.00


⦁ 7.09.2022 r.

śniadanie 08.00-10.00,

III blok 9:30 – 12.00 (200m, 5000m, oszczep)

zakończenie – 12:30

obiad 13.00-15.00


⦁ Szczegółowy program minutowy zostanie zaprezentowany najpóźniej na odprawie technicznej

ZGŁOSZENIA
⦁ W zawodach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe, posiadającyaktualne badania lekarskie oraz klasę startową lub zgłoszone do klasyfikacji
⦁ Zgłoszenia (do zakwaterowania i wyżywienia) na adres mailowy: zgloszenia@pzsnstart.eu do dnia 29.08.2022 r. na formularzu zgłoszeniowym.
⦁ Zgłoszenia do konkurencji odbywają się poprzez system Starter do dnia 2.09.2021 do godziny 18:00.
⦁ Zawodnicy z grupy Masters mogą również zgłaszają się przez system Starter


OPŁATA STARTOWA
⦁ 30 zł za zgłoszenie do startu (dotyczy Mastersów i zawodników pełnosprawnych, niezależnie od liczby konkurencji – płatne na miejscu)
⦁ Start osób niepełnosprawnych jest bezpłatny


KONKURENCJE
⦁ 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m (dla mężczyzn), w dal, wzwyż, kula, oszczep, dysk, maczuga
⦁ Możliwy jest start zawodników pełnosprawnych w wymienionych konkurencjach
⦁ Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w trzech konkurencjach


NAGRODY
⦁ Nagrody finansowe (w zależności od możliwości organizatora)
⦁ Indywidualnie puchary i nagrody finansowe(w zależności od możliwości finansowych organizatora) dla 3 najlepszych wyników wśród kobiet i mężczyzn.


INNE:
⦁ Organizator zapewnia uczestnikom niepełnosprawnym oraz członkom ich ekip zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 5.09 do obiadu 7.09. Dla pozostałych uczestników jest możliwość wykupienia obiadu w cenie 20 zł (należy zaznaczyć w zgłoszeniu)
⦁ Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora

#wszyscynaStart