WYNIKI i KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI W PARANARCIARSTWIE BIEGOWYM

Ptaszkowa, 1-3.02.2022 r.

WYNIKI
https://pifsport.com.pl/2022/01/31/mistrzostwa-polski-w-paranarciarstwie-biegowym-ptaszkowa-2-3-02-2022r/

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie

Fundacja Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
 • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami World Para Nordic Skiing.
 • Konkurencje odbędą się w dniach 2 i 3.02.2022 r.

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurencje:

 • Prolog (ok. 1 km) techniką klasyczną – trasa o niskim poziomie trudności (konkurencja 1):
  • B1-3 kobiety
  • B1-3 mężczyźni
  • LW2-9 kobiety
  • LW2-9 mężczyźni
  • LW10-12 kobiety
  • LW10-12 mężczyźni
  • Open kobiety
  • Open mężczyźni
 • Bieg krótki (2-3 km) techniką dowolną (konkurencja 2):
  • B1-3 kobiety
  • B1-3 mężczyźni
  • LW2-9 kobiety
  • LW2-9 mężczyźni
  • LW10-12 kobiety
  • LW10-12 mężczyźni
  • Kobiety open
  • Mężczyźni open
 • Bieg średni (5-7 km) techniką dowolną (konkurencja 3):
  • B1-3 kobiety
  • B1-3 mężczyźni
  • LW2-9 kobiety
  • LW2-9 mężczyźni
  • LW10-12 kobiety
  • LW10-12 mężczyźni
 • Rozegranie poszczególnych konkurencji oraz ostateczne dystanse będą uzależnione od warunków atmosferycznych
 • W czasie zawodów możliwe będzie wypożyczenie sprzętu – 15 zł za komplet za dzień

Zakwaterowanie, wyżywienie, trasy:

Centrum Sportów Zimowych

33-333 Ptaszkowa 883

GPS: N 49° 59′ 969″ E20° 87′ 067″

tel. 18 415 70 35, 694 413 860

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 24.01.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników.

Informacje dodatkowe:

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących,
 • Uczestnicy zawodów zostaną zakwaterowaniu w CZS Ptaszkowa.

Postanowienia końcowe:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.
 • Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony po weryfikacji zgłoszeń

Program zawodów:

Wtorek, 1.02.2022
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00 – kolacja
20:00 – odprawa techniczna (online)

Środa, 2.02.2022
7:00 – 9:00 – śniadanie
8:00 – otwarcie biura zawodów
8:00 – 10:00 – trening, zapoznanie z trasą

10:00 – 12:00 – Konkurencja 1

12:00 – 14:00 – obiad na obiekcie

14:00 – otwarcie zawodów, ceremonie medalowe konkurencji 1

14:30 – 16:00 – konkurencja 2

19:00 – kolacja

Czwartek, 3.02.2022
7:00 – 9:00 – śniadanie
8:00 – otwarcie biura zawodów

8:00 – 10:00 – trening,

10:00 – ceremonie medalowe konkurencji 2

10:30 – 12:00 – konkurencja 3
12:30 – ceremonie medalowe, zakończenie imprezy
13:00 – 15:00 – obiad na obiekcie

#WszyscyNaStart