Komunikat organizacyjny – Konsultacja szkoleniowa kadry narodowej w tańcu na wózkach – Łomianki, 21-25.09.2017 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje konsultację szkoleniową kadry narodowej w  tańcu na wózkach- Łomianki 21-25.09.2017 r.

Na konsultacje powołuje się następujące osoby:

 

Kadra :

 

  1. Włodzimierz Ciok- trener
  2. Iwona Ciok- trener

 


Zawodnicy „Swing Duet”:

 

  1. Karpiński Paweł
  2. Kinczel Nadine
  3. Reda Joanna

 

  1. Wojciechowska Agata
  2. Sadkowska Julia

 

 

 

 

Zajęcia podczas konsultacji odbędą się w Centrum Tańca “Swing” ul. Równoległa 22a, Łomianki.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych, wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,55 zł za 1km) na adres : emilia.gaca@pzsnstart.eu , a także wersję oryginalną na adres : PZSN „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, NIP : 526-10-53-340.

Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 29.03.2017 nr 2017/0037/0076/SubC/DSW/DR.