Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce (Bydgoszcz)30.04-12.05.2017 r.