Komunikat Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” ws. Małgorzaty Hałas-Koralewskiej

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z komunikatem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) polska zawodniczka rywalizująca w podnoszeniu ciężarów – Małgorzata Hałas-Koralewska została zawieszona w prawach zawodnika na okres 12 miesięcy w związku ze złamaniem przepisów antydopingowych.

Niedozwolona substancja została odnaleziona w próbce pobranej od zawodniczki 26 kwietnia 2019 roku podczas zawodów Pucharu Świata w podnoszeniu ciężarów w Eger (Węgry). Dochodzenie wszczęte w tej sprawie wykazało, że zażycie tej substancji nie było intencjonalne, zaś obecność tej substancji w próbce była wynikiem spożycia przez zawodniczkę zanieczyszczonego produktu (suplementu diety).

W związku ze złamaniem przepisów antydopingowych Małgorzata Hałas-Koralewska jest zawieszona w prawach zawodnika na okres jednego roku od chwili wykonania badania do dnia 25 kwietnia 2020. W związku z tą dyskwalifikacją wszystkie wyniki uzyskane w zawodach IPC i PZSN „Start” w okresie od 26 kwietnia 2019 r. są anulowane, w tym zdobyte w tym okresie medale, punkty, rekordy i jakiekolwiek nagrody. Dotyczy to również wygranej w Eger w kategorii kobiet do 61 kg.

W ramach poprawienia świadomości dotyczącej ogólnoświatowych przepisów antydopingowych zawodniczka wyraziła zgodę na wzięcie udziału w specjalnym kursie edukacyjnym na temat antydopingu.

Każdy zawodnik odpowiada za wszystkie substancje znajdowane w pobieranych od niego próbkach. Złamanie przepisów antydopingowych ma miejsce za każdym razem, gdy zabroniona substancja jest odnaleziona w próbce bez względu na to, czy ze strony zawodnika było to intencjonalne lub nieintencjonalne.

PZSN „Start” jako Członek Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zawsze będzie się opowiadał za sportem wolnym od dopingu we wszystkich jego aspektach i na wszystkich poziomach. Zasady „fair play” i czystego sportu są bowiem podstawą prawdziwej rywalizacji.