Konsultacja kadry narodowej w narciarstwie alpejskim- Hinterux 16-24.05.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej na konsultacje w składzie:

Zawodnicy :

  1. Igor Sikorski Start Bielsko Biała
  2. Andrzej Szczęsny Start Bielsko Biała
  3. Zuzanna Karpiel Start Bielsko Biała
  4. Michał Gołaś Aktywni Bez Barier
  5. Oliwia Gołaś Aktywni Bez Barier
  6. Marianna Mól Aktywni Bez Barier Kadra szkoleniowa:
  7. Michał Kłusak trener kadry
  8. Magdalena Kłusak obsługa techniczna/ asystent

• Dojazd zawodników i ekipy busem dojazd do miejsca zbiórki samochodami prywatnymi.
• Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
(w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start) wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
• Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom