Konsultacja kadry narodowej w narciarstwie alpejskim- Kościelisko/ Zuberec (Słowacja) 23-28.04.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej na konsultacje w składzie:
Zawodnicy :

 1. Igor Sikorski Start Bielsko Biała
 2. Andrzej Szczęsny Start Bielsko Biała
 3. Zuzanna Karpiel Start Bielsko Biała
 4. Michał Gołaś Aktywni Bez Barier
 5. Oliwia Gołaś Aktywni Bez Barier
 6. Marianna Mól Aktywni Bez Barier
  Kadra szkoleniowa:
 7. Michał Kłusak trener kadry
 8. Magdalena Kłusak obsługa techniczna/ asystent
 • Zakwaterowanie w Kościelisku, treningi odbędą się również na stoku w Zuberec (Słowacja). Dojazd
 • samochodami prywatnymi na miejsce zakwaterowania, podczas konsultacji dojazdy na obiekty busem.
 • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy
 • się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach
 • możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji
 • sanitarnych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby
 • zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów
 • (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
 • (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start) wraz z umową użyczenia – w
 • zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
 • w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane
 • należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul.
 • Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których
 • dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr
 • 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.
Alpejskie Kościelisko 23-28.04
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom