Konsultacja kadry narodowej w narciarstwie biegowym i biathlonie-Ptaszkowa 02-07.07.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na konsultacje w narciarstwie biegowym i biathlonie w  składzie:

Zawodnicy :

  1. Iweta Faron                 KS „Obidowiec” Obidowa
  2. Skupień Witold             KS „Obidowiec” Obidowa
  3. Kukla Monika             AZS AWF Kraków

            Kadra szkoleniowa:

  1. Cempa Wiesław           trener kadry narodowej
  2. Marcisz Ewelina          asystent trenera
  • Zakwaterowanie i treningi odbędą się w  Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa 883. Rozpoczęcie konsultacji od obiadu 02.07.2021, zakończenie po obiedzie w dniu 07.07.2021 r.
  • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216  Warszawa.
  • Konsultacja kadry dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom