Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Bydgoszcz 08-13.07.2024

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na konsultację w składzie:

Zawodnicy :

  1. Marek Dobrowolski                             Legia Warszawa-sekcja strzelecka

Kadra szkoleniowa:

  1. Tadeusz Czerwiński                    trener
  • Dojazd zawodnika samochodem prywatnym, zakwaterowanie Hotel Zawisza Bydgoszcz Gdańska 163, treningi odbędą się w CWZS Zawisza – Klub Strzelecki Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz .
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy 2024/0009/0076/SubC/DSW z dnia 22.03.2024 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom