Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Siedlce 06-09.05.2021 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje konsultację kadry narodowej w strzelectwie sportowym w składzie.

SKŁAD EKIPY :

  1. Piotr SZUSZCZYŃSKI trener/kierownik konsultacji

ZAWODNICY :

  1. Emilia BABSKA CWKS Legia Sekcja Strzelecka
  2. Marek DOBROWOLSKI CWKS Legia Sekcja Strzelecka

• Zakwaterowanie ekipy w ul.Brzeska 134, Siedlce, Strzelnica: Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” 08-110 Siedlce ul.Sokołowska 180A
• Rozpoczęcie od kolacji w dniu 06.05.2021 zakończenie zgrupowania w dniu 09.05.2021 (obiadem).
• Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną ) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych.
• Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start) wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
• Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom