Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Siedlce 17-19.11.2023 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje konsultację kadry narodowej w strzelectwie sportowym w składzie.

SKŁAD EKIPY :

  1.  Piotr SZUSZCZYŃSKI                                   trener/kierownik konsultacji

ZAWODNICY :

  1. Emilia BABSKA                                             CWKS Legia Sekcja Strzelecka
  2. Marek DOBROWOLSKI                                  CWKS Legia Sekcja Strzelecka
  • Zakwaterowanie ekipy w Hotel Arche ul. Brzeska 134, Siedlce, Strzelnica: Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 180A
  • Rozpoczęcie od kolacji w dniu 17.11.2023 zakończenie zgrupowania w dniu 19.11.2023 (obiadem).
  • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną ) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na konsultację dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom