Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Siedlce 29.07-01.08.2021 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje konsultację kadry narodowej w strzelectwie sportowym w składzie.

SKŁAD EKIPY :

 1.  Piotr SZUSZCZYŃSKI                                  trener/kierownik konsultacji

ZAWODNICY :

 1. Emilia BABSKA                                             CWKS Legia Sekcja Strzelecka
 2. Marek DOBROWOLSKI                                 CWKS Legia Sekcja Strzelecka
 • Zakwaterowanie ekipy w ul.Brzeska 134, Siedlce, Strzelnica: Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 180A
 • Rozpoczęcie od kolacji w dniu 29.07.2021 zakończenie zgrupowania w dniu 01.08.2021 (obiadem).
 • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną ) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych.
 • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
  i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom