Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Zielona Góra 01-03.12.2023 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje udział kadry narodowej w strzelectwie sportowym w konsultacji w składzie:

SKŁAD EKIPY :

 1. Marek MARUCHA                             trener kadry
 2. Weronika MARUCHA                         obsługa techniczna
 3. Dominik WIŚNIEWSKI                       fizjoterapeuta

ZAWODNICY :

 1. Szymon SOWIŃSKI                            „Start” Zielona Góra
 2. Kacper PIERZYŃSKI                           „Start” Szczecin
 3. Emilia TRZEŚNIOWSKA                    „Start” Szczecin
 4. Filip RODZIK                                     skorpion Polkowice
 5. Waldemar ANDRUSZKIEWICZ          „Start” Szczecin
 • Zakwaterowanie i treningi WOSIR Drzonków w Zielonej Górze, ul. Olimpijska 20. Rozpoczęcie od kolacji 01.12  do obiadu 03.12.2023.
 • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na konsultację dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom